Grønn Teknikk AS


Grønn Teknikk AS
tilbyr
rådgiving og informasjon innen

innen alle typer bygg


Navn:  Ivar Frank Martinsen
Adresse:  Tømmerholtet 9, 1684 Vesterøy
Telefonnr:  +47 69 37 79 90
Mobil:  +47 99 64 51 60
Telefax:  +47 69 37 77 64
e-mail:  mail@g-tek.no
Organisasjonsnr:  981 646 754
Sentral godkjenning:  1999004962