Historikk

Grønn Teknikk AS er en videreføring av
Ing Ivar Frank Martinsen som ble etablert i 1986.
Grønn Teknikk AS ble stiftet den 17.02.2000 og
registrert i Brønnøysundregisterene den 15.03.2000.
 

Selskapets vedtektsfestede formål

Grønn Teknikk AS driver rådgiving og informasjon innen VVS- og
energiteknikk, rasjonell bruk av energi, bruk av nye fornybare
energiformer, samt annen energi- og miljørelatert rådgiving.
 

Visjon

Grønn Teknikk AS ønsker å fremstå som en attraktiv samarbeispartner
for å oppnå godt inneklima, økonomisk drift, økonomisk bruk av
miljøvennlig og energieffektiv teknologi samt etablering av totalkvalitet.
Vi skal arbeide for å oppnå vedvarende og dokumenterte
miljø-, drifts-, og effektiviseringsgevinster.