Arbeidsområder

Grønn Teknikk arbeider innen fagområdene:

· Ventilasjon
· Varmesystemer
· Kjøleanlegg
· Energiteknikk
· Enøk økonomisk og rasjonell bruk av energi
· Bruk av nye fornybare energiformer
· Energi- og miljørådgiving
· Vann og avløp (sanitærteknikk)
 

Prosjektområder

Innen nybygg, rehabilitering eller forvaltning,
drift og vedlikehold, kan vi tilby:

· Utredninger og kartlegging av behov og mulige tiltak
· Detaljprosjektering med arbeidstegninger og beskrivelse
· Prosjektkoordinering
· Oppfølging, kvalitetssikring og kontroll
· Problemløsning med tilstandskontroll og tiltaksbeskrivelse
· Økonomisk og prosjektadministrativ oppfølging