Oppdragsgjennomføring
Gjennomføringen av det enkelte oppdrag baseres på oppdragsgivers
problemstilling og ønsker.
Ett nært samarbeid om alternative løsninger vil tilføre oppdraget felles
kompetanse og erfaringer slik at etterspurt kvalitet blir realisert.
 

Nettverksbygging
Grønn Teknikk har etablert samarbeid med andre kvalitetsbedrifter
og enkeltpersoner med spisskompetanse på hvert sitt fagområde.
I nettverksgruppen ønsker vi å videreutvikle det enkelte selskap
og gjøre oss i stand til å ivareta rasjonell og kvalitetsbevisst prosjektgjennomføring.

Økt fokusering på kvalitet og HMS og en stadig raskere utvikling av
produkter, tjenster, arbeidsformer, og systemer krever økt kompetanse.

Sentral godkjenning
De sentrale myndigheter har iverksatt en sentral godkjenningsordning
for selskaper som skal arbeide innenfor byggfagene.
Grønn Teknikk AS innehar sentral godkjenning
innenfor tidligere nevnte fagområder og i høyeste tiltaksklasse.
Sentralt godkjenningsnummer: 1999004962